W jakich formach występują naturalne nawozy?

W jakich formach występują naturalne nawozy?

Na rynku nawozów można wybierać zarówno różne typy, ale także odmienne form podawanie nawozów. Trzeba to brać pod uwagę, gdy zamierza się wybrać takie nawozy, których stosowanie będzie w stanie przynosić oczekiwane efekty stosowania.


Obornik granulowany w ogrodach

W odróżnieniu od obornika w innej formie, obornik granulowany może być stosowany każdego roku. Stosowanie takiego obornika jest w stanie zapewnić:

- większe ilości azotu roślinom, które mają duże zapotrzebowanie na ten składnik podczas rozwoju,

- zwiększenie ilości azotu w różnorodnych typach gleb.

Natomiast stosowanie takiego typu nawozu powinno być rozsądne, gdyż w przypadku wielu roślin można doprowadzić do sytuacji, w której występować w glebie będą nadmierne ilości azotu. Prowadzić to może między innymi do takich problemów jak zasolenie gleby, które nie jest korzystne dla roślin. Przy stosowaniu obrotnika granulowanego ważne jest z tego powodu decydowanie się również na takie minerały, które pozwalają zapewnić wyrównanie pH gleby.