Pozycjonowanie w google, a obszary SEO

Pozycjonowanie w google, a obszary SEO

Wszystkie te czynniki muszą prowadzić do odpowiednio zaplanowanych działań z dziedziny marketingu internetowego, których zakres ciągnie się od wyboru środków komunikacji i zarządzania rozmaitymi treściami, poprzez zarządzanie marką firmy i politykę cenową dostosowaną do różnych warunków, aż wreszcie do kosztów transportu i logistyki. Innym aspektem, którego nie wolno nie doceniać, jest organizacja informacji i treści internetowych w sposób gwarantujący optymalizację z punktu widzenia prawidłowego pozycjonowania w wyszukiwarkach.


Pozycjonowanie w google http://mateuszkozlowski.pl/, a działania SEO


A zatem informacje będą musiały być lokalizowane w zależności od decyzji podejmowanych przez firmy w określonych językach i krajach oraz podawane w formie budzącej zainteresowanie odwiedzającego i w takim że kontekście. Z tego względu konieczny jest przegląd i analiza doboru słów kluczowych, tak aby one odzwierciedlały cel witryny. Użytkownicy pochodzący z różnych krajów, ale używający tego samego języka, mogą szukać w odmienny sposób tego samego słowa, gdyż mają inne zwyczaje i potrzeby w nakierowaniu na pozycjonowanie google.


Działania SEO w zakresie doboru słów kluczowych są przygotowywane właśnie w tym duchu. W niektórych przypadkach stwierdza się, że wymagania firm i rynku, na którym one funkcjonują, prowadzą do konieczności tworzenia treści i zastosowań zróżnicowanych się nie tylko pod względem języka, ale także i kraju. Globalizacja i lokalizacja odwiedzającego stają się zatem głównym czynnikiem - użytkownik amerykański może bowiem wejść na stronę określonej witryny internetowej w języku angielskim, ale odnoszącą się od rynku europejskiego, z innymi cenami i markami. W takiej sytuacji użytkownik może poczuć się „wynarodowiony" i szybko opuścić witrynę.


Odwiedzający, którzy wchodzą na witrynę i znajdują treści w swoim języku ojczystym, są aż do czterech razy bardziej skłonni do zakupów i do poświęcenia swego czasu na odwiedzanie jej stron. W takich warunkach wskazane byłoby używanie adresów IP lokalizowanych prawidłowo w zależności od kraju, zarówno w celu poprawy wyników, jak i dla sprawnej lokalizacji samej witryny internetowej.


Bardzo istotnym problemem, jaki może się pojawić w przypadku wielojęzycznej witryny internetowej ze zróżnicowaniem na poszczególne kraje, jest zagadnienie zdublowanej treści. Nie do uniknięcia jest sytuacja, że niektóre karty techniczne i niektóre treści w tym samym języku mogą być wykorzystane do różnych wersji tej samej witryny internetowej w zależności od kraju przeznaczenia. W takim przypadku może być wskazane wprowadzenie małych zmian w treści i zmienienie oryginalnego tytułu stron oraz ewentualnie niektórych słów kluczowych.