Pozycjonowanie stron firmy, a architektura wyszukiwarek

Architektura nowoczesnych wyszukiwarek podlega ciągłej ewolucji w ramach dążenia do spełniania nowych wymagań użytkowników, czyli coraz bardziej zdywersyfikowanych treści, multimedialności i interaktywności. Trzeba przyjąć do wiadomości, że liczba zmiennych w tym scenariuszu stale rośnie, a one same nagle zmieniają się. Zatem trzeba być zawsze na bieżąco i śledzić zmiany na rynku.


Pozycjonowanie stron firmy http://mateuszkozlowski.pl/

Indexer przetwarza dane generowane przez robota, tworząc indeksy i metadane ułatwiające fazę wyszukiwania (realizowaną przez procesor zapytań). Indexer pełni różne funkcje, w tym funkcję katalogowania i przechowywania informacji w witrynach, które następnie są interpretowane przez algorytmy i modele statystyczne w trakcie fazy analizy i skanowania indeksu, jeżeli wskazuje się na pozycjonowanie stron firmy.


Parser. Wydobywa zasoby zapamiętane w repozytorium i odczytuje ich treści, dzieląc je na podstawie typologii. Jeśli zasoby zawierają linki hipertekstowe, zostają one dodane do bazy danych adresowych i zapamiętane w link graph. Dzięki systemowi metadanych, w fazie tej dane zawarte w indeksie zostaną opatrzone etykietami z dalszymi informacjami. Te metadane odgrywają decydującą rolę umożliwiając wyszukiwarce oferowanie najważniejszych elementów w odniesieniu do pozycjonowania stron firmy.


Query processor, definiowany także jako search engine software. Przyjmuje prośby i dostarcza odpowiedzi (może ponownie formułować zapytania w celu poprawy ewentualnych błędów lub dostarczenia zbioru heterogenicznych odpowiedzi, gdy poszukiwanie nie wydaje się zmierzać do dobrego końca; klasyfikuje wyniki na podstawie stopnia dopasowania do zapytania, ale także na podstawie rankingu otrzymanego w trakcie analizy linków).


Nie należy zapominać, że wyszukiwarki są również i przede wszystkim potężnymi mediami, których głównym celem zawsze będzie przynoszenie zysków. Chociaż wyniki dostarczane przez wyszukiwarkę mogą wydawać się wiarygodne i obiektywne, to jednak ich organizacja pozostaje pod wpływem komercyjnej natury firmy, która ją stworzyła i utrzymuje przy życiu.