Czy różnice kulturowe, podczas doboru osoby odpowiedzialnej za tworzenie oprogramowania dla startupu?

Czy różnice kulturowe, podczas doboru osoby odpowiedzialnej za tworzenie oprogramowania dla startupu?

Dobra znajomość języka angielskiego jest oczywista, ponieważ jest to język komunikacyjny światowego biznesu. Jednak znajomość języka angielskiego nie wystarczy. Twoje kraje mogą mieć również różne tradycje, normy zachowania, intonacje i gesty. Ignorowanie ich może skutkować błędną interpretacją i problemami podczas procesu pracy.


Na przykład różnicę kulturową obserwuje się w różnych metodologiach oprogramowania. Indie, Chiny i Azja Południowo-Wschodnia bardziej koncentrują się na jasnych instrukcjach i procesach. Bardzo często wykorzystują procesy waterfall i modelu V. Wręcz przeciwnie, Ameryka Łacińska i Europa Wschodnia są podobne do Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, gdzie ludzie cenią elastyczność, proaktywność metodologii Agile i komunikację jeden do jednego.


Dziś firmy rozumieją konieczność rozwijania inteligencji kulturowej, która pomoże im efektywnie pracować w sytuacjach zróżnicowanych kulturowo. Find developers for startup https://idego-group.com/software-house/ nie są już w stanie podejmować decyzji o swoich partnerach outsourcingowych i miejscach docelowych wyłącznie na podstawie perspektywy opłacalności; przy wyborze strategii outsourcingu należy wziąć pod uwagę wiele innych kryteriów. Kultura jest jednym z tych kryteriów.